Naturkampen, tidsskrift for kritisk diskussion af naturvidenskab, teknik og medicin, udkom med 63 numre i perioden 1976-91. Redaktionen varetoges af et skiftende kollektiv af fagfolk fra de nævnte områder, mange med rod i 1960'ernes studenteroprør. Naturkampens erklærede mål var at bidrage til dannelsen af en "modekspertise", og tidsskriftet blev især et talerør for 1970'ernes begyndende teknologikritiske bevægelse.