Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser, indtil 1995 Skibshistorisk Laboratorium, grundlagt 1962 i forbindelse med Nationalmuseets udgravning af vikingeskibe ved Skuldelev i Roskilde Fjord. Enheden holder til ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde og varetager udgravninger af kulturlevn på søterritoriet.