National Council of Churches of Christ in the USA, samarbejdsorgan for kristne kirkesamfund i USA, grundlagt 1950 som en videreførelse af Federal Council of the Churches of Christ (stiftet 1908) og en række mellemkirkelige organer med opgaver som ydre og indre mission, uddannelse osv. Fra de kirkelige yderfløje har National Councils arbejde med menneskerettigheder og sociale spørgsmål ofte været udsat for kritik. Samarbejdsorganet udgøres i dag af en række protestantiske og ortodokse kirker, mens flertallet af kristne kirkesamfund i USA står udenfor; mange af disse deltager dog i et eller flere af organets programmer.