Napster, amerikansk internettjeneste grundlagt i 1999 af Shawn Fanning (f. 1981). Ved at downloade og installere et lille program på deres computer indgik brugerne i Napsters netværk, hvorved de gratis kunne udveksle filer via internettet, fortrinsvis musikfiler komprimeret til mp3 (se MPEG); fildelingstjenesten blev hurtigt meget populær med omkring 50 mio. brugere verden over. I 2001 blev Napster anklaget af musikbranchen for brud på ophavsrettighedsreglerne, idet man skønnede, at den digitale kopiering og distribution af beskyttet musik antog et omfang, der var ødelæggende for branchen. Senere samme år måtte Napster lukke, men genopstod i 2003 som lovlig betalingstjeneste i konkurrence med bl.a. Apples iTunes.