NOx, NOx, nitrøse gasser, gasser, der hovedsagelig består af nitrogenoxid, NO, og nitrogendioxid, NO2. Især nitrogendioxid er giftig at indånde. Se nitrogenoxider.