N.O. Christensen, Niels Otto Christensen, 1914-1983, professor ved Landbohøjskolen, hvor han ledede Ambulatorisk Klinik. Christensen var en meget alsidigt orienteret forsker, bl.a. i fiskesygdomme, som han indførte som nyt fag for veterinærstuderende. Han gjorde i det hele taget meget ud af undervisningen i klinikken, bl.a. i eksotiske dyrs sygdomme. Christensen var hovedredaktør af Nordisk Veterinærmedicin (1961-83) og i øvrigt en markant kulturpersonlighed og polyglot.