Mutterwitz, (ty.), sund, djærv, naturlig humor. Alternativt tolkes Mutterwitz som intuitiv forståelse af en sammenhæng, idet Mutter- betyder noget oprindeligt, medfødt, mens Witz lader sig opfatte ud fra ordets beslægtethed med Wissen, viden snarere end vid.