Mustafa 3., 1717-1774, osmannisk sultan fra 1754. Mustafa 3. søgte at standse den russiske fremtrængen mod Sortehavet og den voksende russiske indflydelse i Østeuropa. Krigen 1768-74 afslørede, at osmannerne var russerne militært underlegne, og ved Freden i Küçük Kaynarca 1774 måtte sultanen opgive sit krav om overhøjhed over Krim og desuden acceptere, at Rusland fik fodfæste ved Sortehavet.