Morten Borup, 1894-1989, dansk litteraturhistoriker og gymnasielærer 1921-64; han skrev indgående monografier om bl.a. J.L. Heiberg (1947-49), men var især en fremragende kritisk udgiver af værker og kommenterede brevvekslinger af centrale danske 1800-talsforfattere: J.L. Heiberg, M. Goldschmidt, G. Brandes, J.P. Jacobsen, H. Drachmann mfl. Æresdoktor ved Aarhus Universitet 1968.