Moritz G. Melchior, Moritz Gerson Melchior, 1816-1884, dansk forretningsmand, bror til Israel B. Melchior. Melchior arvede i 1845 en stor grossistvirksomhed, der handlede med sukker og tobak og drev skibsfart på Vestindien. Han blev en central person i tidens erhvervsliv og var 1873-84 formand for Grosserer-Societetet; han var desuden medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1851-69 og af Landstinget 1866-74. Melchiors hjem på Højbro Plads og om sommeren på Rolighed på Østerbro var samlingssted for mange kunstnere og næsten et hjem for H.C. Andersen i hans senere år.