Mordells formodning er en matematisk formodning fremsat i 1922 af den britisk-amerikanske matematiker Louis J. Mordell (1888-1972). Den siger, at hvis et system af polynomiumsligninger med rationale koefficienter definerer en algebraisk kurve af genus større end 1, så har systemet kun endeligt mange rationale løsninger. Af dette resultat følger fx, at ligningen \(x^n + y^n =1\), hvor \(n>2\), kun har endeligt mange rationale løsninger \((x,y)\). Formodningen blev bevist i 1983 af den tyske matematiker Gerd Faltings.