Mordells formodning, matematisk formodning fremsat af L.J. Mordell i 1922. Den siger, at hvis et system af polynomiumsligninger med rationale koefficienter definerer en algebraisk kurve af genus større end 1, så har systemet kun endeligt mange rationale løsninger. Af dette resultat følger fx, at ligningen xn+yn = 1, hvor n > 2, kun har endeligt mange rationale løsninger (x,y). Formodningen blev bevist i 1983 af Gerd Faltings.