Monumenta Germaniae Historica, (lat., 1. led af monumentum i bet. 'skriftligt mindesmærke, dokument, indskrift'), udgave af tekster fra især det tysk-østrigske område, men også en del til belysning af senromersk historie. Teksterne dækker tidsrummet ca. 350-1500. Udgangspunktet for udgivelsen var friherre Karl von Steins grundlæggelse i 1819 af Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde, hvis nationale hovedformål var at udarbejde kritiske udgaver af kilder til den ældre tyske historie. Udgivelserne er fortsat og omfatter i slutningen af 1990'erne ca. 275 bind. Udgivelsen varetages nu af Deutsches Institut für Erforschung des Mittelalters i München. Monumenta Germaniae Historica er opdelt i forskellige rækker med underserier, bl.a. scriptores 'historieskrivere', leges 'retskilder', diplomata 'aktstykker' og epistolae 'breve'.