Montpellier-le-Vieux, område på ca. 1 km2 i Les Causses ca. 80 km NV for Montpellier i Sydfrankrig, hvor erosion og forvitring har dannet et enestående landskab i kalkklipperne, der får dem til at ligne en ruinby.