Montmorency, fransk adelsslægt, der har navn efter en lokalitet i Île-de-France. Slægten kan føres tilbage til 900-t.; den var en af Frankrigs mest indflydelsesrige og godsrige slægter, og flere af dens medlemmer udnævntes til connétable. I 1200-t. deltes slægten i linjerne Montmorency-Laval og den ældre linje Montmorency, der i 1477 atter opdeltes i tre linjer. Linjen Nivelle slog sig ned i Nederlandene, hvor den uddøde med henrettelsen af hertugen af Hoorn i 1568 og hans bror Floris, baron af Montigny i 1570. Fra linjen Fosseux, som ligeledes var bosat i Nederlandene, udsprang linjerne Wastines, Bouteville og Luxembourg samt linjen Montmorency, hvis kendteste medlem er feltherren Anne de Montmorency. Hans linje uddøde med sønnesønnen Henrik, som Ludvig 13. henrettede i 1632 efter deltagelse i et oprør. Hans godser blev givet til søsteren Charlotte, der i 1609 var blevet gift med Henrik 2. de Bourbon de Condé.