Montefeltro, mellemitaliensk fyrsteslægt, der fra 1200-t. dominerede byen Urbino og omegn. Familien opnåede grevetitlen, og flere af slægtens medlemmer virkede som administratorer i andre italienske bykommuner. Fornemste medlem var generalen og humanisten Federico da Montefeltro. Hans søn Guidobaldo (1472-1508), der var uden mandlige arvinger, adopterede Francesco Maria della Rovere (1490-1538), hvis slægt indtil 1631 var hertuger over Urbino, der derefter inkorporeredes i Kirkestaten.