Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri var i 1997-2015 navn for Fødevareministeriet.