Mikkelin lääni, (sv. Sankt Michels län), amt i det sydøstlige Finland, som omfatter dele af landskaberne Häme og Savo; 21.633 km2, heraf er 5306 km2 søer; 205.630 indb. (1995). Amtet er Finlands sørigeste, og 82% af jorden er dækket af skov, helt overvejende fyr og gran, hvis ved udnyttes lokalt og i papirindustrien længere sydpå. En svag erhvervsudvikling og nedlæggelser af smålandbrug har ført til afvandring. Landskabet rummer turistmæssige muligheder. Mest kendt er den spektakulære rullestensås Punkaharju øst for Savonlinna. Terrænet er ellers uden dramatik: en svagtbølget, stenet moræneflade, 100-150 m.o.h., snedækket fem måneder om året.