Mikkel Røg, ca. 1679-ca. 1737, dansk-norsk medaljør, født i Norge. Røg graverede Kongeloven i kobberstik, da den blev udgivet 1709. Medaljekunsten lærte han i København, og han fremstillede nogle danske medaljer, før han i 1715 af Ludvig 14. blev kaldt til Paris, hvor han i 1720 fik fast stilling som kongelig medaljør. Han opnåede fine resultater med bl.a. de vanskelige portrætmedaljer en face, fx af maleren Antoine Coypel.