Mikhail Loris-Melikov, 1825-1888, russisk stats- og militærmand af armensk herkomst. Loris-Melikov deltog i Ruslands erobring af Kaukasus i 1850'erne, i Krimkrigen og i Den Russisk-tyrkiske Krig 1877-78. I 1879 blev han generalguvernør over Astrakhan, Saratov, Samara og Kharkiv. Som russisk indenrigsminister 1880-81 bekæmpede han den revolutionære bevægelse, men søgte samtidig at vinde gehør for en liberal reformpolitik.