Mikhail Kutuzov, 1745-1813, russisk hærfører og nationalhelt. Sit ry fik Kutuzov som øverstkommanderende for de russiske styrker efter Napoleons invasion i 1812. Han var en erfaren og teoretisk velfunderet officer, og visse russiske historikere anser ham for en af krigskunstens fornyere; i Vesten betragtes han snarere som en traditionalist, der videreførte 1700-t.s doktriner, især fra læremesteren Aleksandr Suvorov.