Midtkraft, tidligere jysk kraftværksselskab stiftet 1950 som interessentskab af kommuner og elselskaber i Midtjylland og på Djursland. Midtkraft ejede og drev Studstrupværket uden for Aarhus tillige med to decentrale kraftvarmeværker og flere vindmølleparker. I 2000 blev selskabet fusioneret med fem andre jysk-fynske kraftværksselskaber og ELSAM I/S til virksomheden Elsam A/S. Ved den store energifusion i 2006 blev Elsam A/S overtaget af DONG Energy.