Michel de L'Hospital, 1505/1506-1573, fransk jurist og politiker. L'Hospital beklædte flere embeder, inden han i 1560 blev udnævnt til kansler. Sammen med Katarina Medici, der var regent for sin søn Karl 9., forsøgte Michel de L'Hospital at forsone katolikker og huguenotter, og som led heri udformede han i 1562 et edikt, der gav huguenotterne visse religiøse rettigheder. Med udbruddet af de franske religionskrige samme år var hans politik dog slået fejl, og i 1568, året efter at stridighederne atter var blusset op, trak Michel de L'Hospital sig tilbage fra politik.