Michael Fiorini, f. 11.1.1948, italiensk-dansk erhvervsmand. Som ung cand. polit. blev Fiorini ansat i A.P. Møller-koncernen, hvor han i 1986 avancerede til finansdirektør. I 1992 efterfulgte han i ØK Henning H. Sparsø som ordførende administrerende direktør. ØK var da inde i en kritisk periode, og Fiorini stod i spidsen for en vellykket nedtoning af skibsfarts- og industriaktiviteterne til fordel for handelsvirksomhed. 1998 fratrådte Fiorini som ordførende administrerende direktør i ØK og har siden varetaget forskellige bestyrelsesposter. Han var fra 2001-07 formand for VækstFonden.