Mesoamerika (Landbrug og kost), Fødegrundlaget i Mesoamerika bestod primært af majs, squash og bønner, og da man anlagde majsmarker, milpaer, i meget forskellige typer klimaer, udvikledes en række tilpassede landbrugsteknikker. I tørre egne brugte man overrislingsanlæg, i bjergene blev jorden lagt ud i terrasser, i skovrige egne anvendtes svedjebrug, og i sumpede områder benyttede man milpaer, som var hævet over vandspejlet. Aztekerne kaldte disse marker chinampa. Majsen anvendtes til bl.a. tamales, tortillaer og forskellige drikke. I højlandet var agaven af stor betydning både som fødevare, bl.a. i form af den let alkoholiske drik pulque, og til udvinding af fibre til stof. Proteinbehovet blev dækket af bønner, agave og af de få husdyr, kalkuner og hunde. Kakao var en sjælden og eftertragtet luksusvare, som kun herskerne drak, ofte krydret med chili og blomster; både mayaer og aztekere brugte kakaobønner som en slags valuta.