Mesa Verde National Park, nationalpark i det sydvestlige Colorado, USA; 211 km2. Den blev oprettet 1906 for at bevare et stort kompleks af forhistoriske klippeboliger, der indtil 1300-t. var beboet af anasazi-folket, forfædre til flere pueblo-stammer. Boligerne, der er bygget i flere etager, ligger på et træbevokset plateau 500 m over omgivelserne; i 1200-t. rummede de en befolkning på ca. 5000 mennesker.