Mendel Levin Nathanson, 1780-1868, dansk handelsmand, forfatter og redaktør. Den jødiskfødte Nathanson kom som dreng fra Altona til København, hvor han blev grosserer i 1798. Fra 1806 var han partner i det store handelshus Meyer og Trier. Efter husets fallitter 1820 og 1831 udgav han pionerværker om dansk økonomisk historie i 1700- og 1800-t. Nathanson var 1838-58 og 1865-66 redaktør af Berlingske Tidende, som han genrejste journalistisk og økonomisk. Han havde stor betydning for det jødiske samfund i Danmark, bl.a. ved oprettelsen af skoler for jødiske børn, ligesom han havde indflydelse på loven af 1814, der gav jøderne borgerret.