Medicare, (af eng. medic(al) 'læge-, lægelig' og care 'pleje, pasning'), amerikansk føderal lovgivning, som sikrer en offentlig sygesikring til borgere over 65. Ligesom Medicaid, der sikrer sygesikring til den fattigste del af befolkningen, blev programmet vedtaget i 1965 som en del af Lyndon B. Johnsons Great Society.