Maxime Weygand, 1867-1965, fransk general. Weygand tjente som stabschef under 1. Verdenskrig. I maj 1940 efterfulgte han Gamelin som hærchef i forsøget på at afværge nederlaget til Tyskland, men kunne intet stille op og opfordrede Pétain til at kapitulere. Pga. sin antityske holdning til kollaborationen blev Weygand forflyttet til Nordafrika som chef for de franske styrker der. I 1941 blev han afskediget efter tysk pres og året efter interneret og deporteret til Tyskland.