Max Stirner, pseudonym for Johann Caspar Schmidt, 1806-1856, tysk filosof og anarkistisk forfatter. Stirner udgav i 1845 Der Einzige und sein Eigentum (da. Den eneste og hans ejendom, 1902 og 1999), hvori han fremsatte en ekstrem egoisme, og som regnes for et af anarkismens hovedværker, skønt Stirner afviste anarkisternes ideal om sand menneskelighed som en floskel. I bogen vendte han sig mod alle politiske, religiøse og moralske autoriteter, men afviste også revolutioner som en mulighed, fordi de blot erstattede en gammel samfundsorden med en ny, dvs. én tvangsforanstaltning med en anden. "Den eneste" handler ud fra hensyn til egennytten og er kun social, hvis det er i hans egen interesse. Det jeg, som Stirner taler om, er det jeg, som er sig bevidst om i sin ensomhed at være "den eneste", et intet, der ikke kan bestemmes. Stirner kan derfor afslutte sin bog med ordene: "Jeg har bygget min sag på intet". En senere tid har læst ham som en tidlig kritiker af den totalitære socialisme.