Max Brüel, 1927-1995, dansk arkitekt og jazzmusiker. Efter uddannelse på Kunstakademiet var han kompagnon med Gehrdt Bornebusch og Jørgen Selchau 1956-70, derefter med Jørgen Groth, indtil han i 1983 bosatte sig i Portugal. Han har bl.a. deltaget i opførelsen af Amtssygehuset i Herlev (1967) og en lang række skoler i Nordsjælland. I Portugal har han især virket som maler og tegner. Som jazzmusiker gjorde Brüel sig bemærket i international sammenhæng i 1950'erne. Han spillede først klaver, men skiftede senere til saxofonen, hvor han især gjorde sig gældende som barytonsaxofonist. I slutningen af 1960'erne var han bl.a. medlem af John Tchicais Cadentia Nova Danica.