Mauryadynastiet, indisk dynasti ca. 320-ca. 185 f.Kr., hvis vigtigste herskere var Chandragupta Maurya (ca. 320-ca. 293 f.Kr.) og hans sønnesøn Ashoka. Chandraguptas magtovertagelse hænger sandsynligvis sammen med de urolige forhold i NV-Indien efter Alexander den Stores felttog 327-325 f.Kr., og efter en sejr i 305 f.Kr. lykkedes det Chandragupta at fratage seleukidekongen Seleukos 1. de østlige dele af det tidligere Perserrige. Med udgangspunkt i Magadhariget ved det mellemste Ganges skabtes således under Mauryadynastiet Indiens første storrige, men efter Ashokas død gik det tilbage, bl.a. på grund af indogrækernes og sakernes fremtrængen fra NV. En af de få kilder til Mauryatiden er den kun delvis bevarede skildring, som grækeren Megasthenes (ca. 350-ca. 290 f.Kr.), Seleukos 1.s udsending, gav af sit ophold hos Chandragupta (gr. Sandrokottos). Det er den tidligste kendte sammenhængende vestlige skildring af det gamle Indien.