Mathes Gebel, ca. 1500-1574, tysk medaljør, virksom især i Nürnberg 1523-55. Gebel udførte ca. 350 medaljer, hovedsagelig med profilportrætter af tidens tyske fyrster og andre ledende personligheder. Kendt er medaljen for Albrecht Dürer (1527), også udført som mindemedalje i 1528. Særlig dansk interesse har medaljerne over Christian 2.s datter Dorothea, grevinde af Pfalz (1537), og den ufuldendte stenmodel til en medalje over Frederik 1.s datter Dorothea og hendes mand Albrecht af Preussen (ca. 1529, tilskrevet).