Martin Borch, 1852-1937, dansk arkitekt. Borch blev uddannet på Kunstakademiet i København 1869-77, foretog studierejser til Tyskland, Italien, Frankrig og Grækenland. Han fulgte den historicistiske linje fra J.D. Herholdt, H.B. Storck og H.J. Holm og havde ligesom disse arkitekter en forkærlighed for at bygge med teglsten. Til Borchs hovedværker hører Provinsarkivet i Odense (nu Landsarkivet for Fyn, 1892-93), Sankt Andreas Kirke (1898-1901), ejendommen Nørregade 2 (1899-1902) og Studiegården i Studiestræde (1915-16), alle i København. Borch restaurerede bl.a. Vor Frue Kirke i København (1904), Regensen med buegangen langs Købmagergade (1906-09) og Gisselfeld (1915); han tegnede også møbler og monumenter, fx Snubbekorset på Vridsløse Mark (1903) og gravmæler, bl.a. for Isak Glückstadt på Mosaisk Vestre Kirkegård. Borch deltog med stor iver i den samtidige debat og var i 1899 med til at skabe debat om F. Meldahls direktørpost på Kunstakademiet. 1903-23 var han Kgl. bygningsinspektør.