Martin 5., Oddo Colonna, 1368-20.2.1431, pave fra 1417. I 1417 bilagde Konstanzkoncilet det store kirkelige skisma ved at vælge Martin 5. til pave. Oven på skismatidens ulykker lykkedes det Martin 5. at genrejse et stærkt pavedømme. Han fik Kirkestaten ud af det kaos, den var kommet i under skismaet, og i Rom lod han forfaldne kirker og offentlige bygninger sætte i stand. Kravene om reformer af kirken kunne han derimod ikke at indfri.