Marie-Louise von Franz, 1915-1998, schweizisk Jung-analytiker. Hun er doktor i klassisk filologi, men blev som ganske ung en af C.G. Jungs nære medarbejdere. Som forfatter til over 20 bøger er Marie-Louise von Franz en internationalt kendt formidler af Jungs idéer. Især hendes eventyrfortolkninger, baseret på foredragsserier holdt i 1960'erne på Jung-Instituttet i Zürich, har fået en bred læserskare, fx Psychologische Märcheninterpretation (1986, da. Eventyrfortolkning, 1989); Die Suche nach dem Selbst (1985, da. Søgningen efter selvet, 1991) og Der Schatten und das Böse im Märchen (1985, da. Skyggen og det onde i eventyr, 1993).