Marianne Moore, 1887-1972, amerikansk lyriker, der ydede et væsentligt bidrag til det fornyende, modernistiske formsprog. Hun betragtede det lyriske rum som "en fantasihave med rigtige tudser", der genskaber virkeligheden i bevidst bearbejdet form, og hun dyrkede navnlig den præcise formulering og rimeffekter i en stavelsesbaseret strofe. I modsætning til mange modernister var hun uinteresseret i litteraturens funktion i forhold til omverdenen. Både som respekteret medlem af det modernistiske "avantgarde-establishment" og som lyriker har hendes indflydelse nationalt såvel som internationalt været betydelig. Hendes Complete Poems fra 1967 er en gennemarbejdelse af tidligere udgivelser.