Maria Madsen, 1900-1974, dansk sygeplejerske, der var formand for Dansk Sygeplejeråd 1941-67. Efter et uafsluttet medicinstudium blev hun uddannet til sygeplejerske i 1928 og var 1936-46 forstander for forskolen for sygeplejeelever på Rødkilde Højskole. Hendes stærke personlighed prægede sygeplejerskernes overenskomstforhandlinger 1950-70, hvorunder de opnåede betydelige forbedringer i løn- og ansættelsesforhold samt i deres grunduddannelse.