Marcus Antistius Labeo, romersk jurist, der levede omkring Kristi fødsel og anses for en af de førende jurister i den tidlige klassiske periode under kejser Augustus. Labeo var leder af den romerske retsskole Proculeianerskolen og citeredes hyppigt som en autoritet af senere jurister. En række fragmenter af hans værker er bevaret.