Marceli Handelsman, 1882-1945, polsk historiker. Handelsman var specialist i historisk metode og i Polens og Europas diplomatiske historie og var fra 1919 professor ved universitetet i Warszawa. Han var aktiv i den antinazistiske kamp før og under 2. Verdenskrig, men blev stukket af det højreorienterede NSZ og arresteret af Gestapo. Handelsman døde i kz-lejren Nordhausen i marts 1945. Af hans hovedværker kan nævnes Napoléon et la Pologne 1806-1807 (1909) og det posthumt udgivne tobindsværk Adam Czartoryski (1948-50).