Marcel Lefebvre, 1905-1991, fransk ærkebiskop. Han deltog i 2. Vatikankoncil (1962-65), men blev siden en skarp konservativ kritiker af den kirkelige udvikling efter koncilet, og han tog afstand fra dekretet om religionsfrihed og de liturgiske reformer. I 1970 stiftede han det traditionalistiske Pius 10.s Præstebroderskab og blev suspenderet af paven i 1976. Han ekskommunikerede ifølge katolsk kirkeret (kanonisk ret) sig selv ved i 1988 at bispevie fire af sit broderskabs præster uden pavens billigelse.