Manasse var konge af Juda Rige 697-643 f.Kr., søn af Hizkija, jf. 2. Kongebog, 21,1-18; 2. Krønikebog, kap. 33. Manasse, der også er omtalt i assyriske kilder, fremstilles i Det Gamle Testamente som den mest fordærvede af Juda Riges konger. Krønikebøgerne fortæller, at han blev fanget af assyrerne, at han omvendte sig under fangenskabet og vendte hjem som en gudfrygtig konge.