Malmøhus, slot i Malmø opført 1536-42 af Christian 3. som et fæstningsanlæg og kongeligt slot. Malmøhus blev befæstet med voldgrav og kraftige jordvolde; i de fire hjørnetårne, rondellerne, hvoraf to er bevarede, var der kanoner. Hovedbygningen er i sengotisk stil; forbilledet herfor er antagelig slotte ved nedre Rhinen og i Nederlandene. I slottet indgår murværk fra det ældre Malmøhus, der var opført i 1434 af Erik 7. af Pommern. Malmøhus fungerede 1822-1914 som fængsel, men efter en omfattende restaurering 1928-36 blev det indrettet som museum.