Malcolm 2. var konge af Skotland fra 1005. Malcolm 2. søgte at udvide sit kongerige sydover, men en engelsk hær, der var ledet af Knud 2. den Store, tvang ham i 1031 til underkastelse.