Malaspina, italiensk adelsslægt. I middelalderens kampe mellem den tysk-romerske kejsermagt og de italienske byer deltog slægten på begge sider. I senmiddelalderen og renæssancen svækkedes slægtens betydning og rigdom, fordi den splittedes i mange grene. Slægten prises af Dante i Skærsilden i Den guddommelige komedie.