Mainlinjen, den skillelinje, som floden Main udgør mellem Nord- og Sydtyskland. Mainlinjen markerede i 1800-tallet grænsen mellem den preussiske og den østrigske indflydelsessfære i Det Tyske Forbund og udgjorde fra 1866 Det Nordtyske Forbunds sydgrænse indtil Tysklands samling i 1871.