Magsat, NASA-satellit, der bevægede sig i en 350 km høj, polær bane vinkelret på Solen 1979-80. Magsat udførte den første nøjagtige globale kortlægning af Jordens magnetfelt med magnetometre til at måle størrelse og retning af feltet og et stjernekamera til at finde den geodætiske orientering. Den har betydet store fremskridt inden for geomagnetisme; da magnetfeltet stadig ændrer sig, er flere missioner planlagt (1998), bl.a. med den danske satellit Ørsted.