MT er den officielle forkortelse for delstaten Montana i USA.