MIL-standard er et kvalitetssikringssystem, som specificerer minimumskrav til fx elektriske og mekaniske komponenter og apparater. Systemet er udviklet af USA's militær, men anvendes over hele verden som kvalitetsreference. MIL-standarden stiller bl.a. krav til apparaters og komponenters funktion, materialevalg og modstandsdygtighed over for klimatiske og mekaniske påvirkninger. Endvidere stilles krav til fremstillingsmetoder og kvalitetskontrol.