Lyngby Sø, sø ved Lyngby nord for København; 59 ha. Søen ligger 18,5 m.o.h. og er lavvandet med største dybde 3,3 m. Den er en del af Furesø-tunneldalskomplekset og afvandes af Mølleåen til Øresund. Langs bredden ligger flere ro-, kano- og kajakklubber, og søen benyttes flittigt til motionssejlads.