Lyngby Åmose, tilgroningsmose på nordsiden af Lyngby Sø og Mølleåen ved Kgs. Lyngby; 45 ha, fredet i 1949. Bevoksningen er artsrig med bl.a. el, birk og røn og på de tørrere dele også fyr. Den bruges i dag som rekreativt område og er gennemskåret af stier, bl.a. Prinsessestien fra Lyngby til Frederiksdal.